28-08-2015 ตัวแทนพนักงาน บมจ. อีซึ่นเพ้นท์ นำสิ่งของที่พนักงานร่วมบริจาคให้มูลนิธิเด็กอ่อน

ตัวแทนพนักงาน บมจ. อีซึ่นเพ้นท์  นำตุ๊กตา ขนม และนม ที่พนักงานร่วมบริจาค ไปมอบให้กับ น้องๆสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนเสือใหญ่  มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม  ในพรอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ กัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ซอยรัชดา 36  ถ.รัชดาภิเษก  จันทร์เกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  เมื่อวันศุกร์ที่  28  สิงหาคม  2558  ที่ผ่านมา

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions