ตำแหน่งงาน การศึกษา ประสบการณ์
August 1, 2019 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ประจำโรงงานชลบุรี พานทอง
ปริญญาตรี สาขาวิทย์-เคมี / วิศวกรรมเคมี 0
1 |

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions