15-09-2015 คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนในอาเซียน

            คุณเพชรรัตน์  เอกแสงกุล กรรมการผู้จัดการ ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนไทยเข้าร่วมโครงการ CEO Exclusive Trip to Indonesia - “Building Business Partnership Indonesia – Thailand” จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ อาคารเลค รัชดา กรุงเทพฯ

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions