21-08-2015 คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากร

                คุณเพชรรัตน์  เอกแสงกุล กรรมการผู้จัดการ  ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ เรื่อง “AEC และภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมฦทธิ์ ปทุมวัน

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions