02-08-2015 บมจ.อีซึ่น เพ้นท์ มอบสีทาโต๊ะเก้าอี้ ให้กับ โรงเรียนวัดเกาะลอย ทาสียางรถยนต์

                   บมจ.อีซึ่น เพ้นท์  มอบสีทาโต๊ะเก้าอี้ ให้กับ โรงเรียนวัดเกาะลอย  โดยมีตัวแทนพนักงาน  ร่วมกับ กลุ่มวันนี้ที่เกาะลอย

(ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเกาะลอย) ทาสีกำแพงโรงเรียน และยางรถยนต์เพื่อทำเครื่องเล่นให้กับเด็กนักเรียน  

เมื่อวันที่  2 สิงหาคม  2558  ณ โรงเรียนวัดเกาะลอย   อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 

 

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions