10-05-2015 คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการผู้จัดการ ไปให้กำลังใจนักเตะทีม EASON ในการแข่งขัน CAN CLUSTEER CUP

คุณเพชรรัตน์  เอกแสงกุล  กรรมการผู้จัดการ  ไปให้กำลังใจนักเตะทีม EASON  ที่ร่วมดวนแข้งกระชับสัมพันธ์กับลูกค้า 
ในการแข่งขันฟุตบอล CAN  CLUSTEER CUP  ครั้งที่ 3   เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2558 
 

 

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions